,
Ücretsiz Keşif

Yasal

Kullanım Koşulları


1. Kullanım Koşullarının Kabulü
2. Şartların Değiştirilmesi
3. Gizlilik Politikası
4. Sorumluluğun Reddi
5. Sorumluluğun Sınırlandırılması
6. Üçüncü Taraf İçerikleri/Yazılımları
7. Telif Hakkı ve Ticari Markalar
8. Tazminat ve Sorumluluğun Kaldırılması
9. Sitenin Kapatılması
10. Brion Vega Ürünleri
11. 1995 Özel Menkul Değerler Dava Reformu Kanunu Çerçevesinde ‘Korunma’ İlkeleri:
12. Bölünebilirlik
13. Feragat Yasağı
14. Başlıklar


Kullanım Koşulları


Bu web sitesi (“web sitesi”) size Brion Vega tarafından sunulmuştur. Aşağıdaki kullanım şartları, sizin bu web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi düzenler. Aynı zamanda, bu web sitesinde bulunan ya da bu web sitesi aracılığıyla erişilebilen belirli içerik, veri, materyal ya da bilgiler (“İçerik”) ve sizin web sitesine yükleyebileceğiniz, gönderebileceğiniz ve/veya web sitesinde yayınlayabileceğiniz belirli içerik, veri, materyal ya da bilgiler (“Kullanıcı İçeriği”) veya işlemler için belirli koşul ve şartlar geçerli olabilir. Bu gibi özel koşullar, bu kullanım koşullarına eklenebilir veya yalnızca açıkça belirlenen kapsama göre bu kullanım koşullarının yerini alabilir.

1. Kullanım Koşullarının Kabulü


Bu Web Sitesi’ne erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın ve Kullanım Koşulları’nda yer alan veya gönderme yapılan tüm hüküm ve koşulların ya da bu Web Sitesi’nde belirtilen ek hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu şartların tümünü kabul ETMİYORSANIZ bu web sitesine ERİŞEMEZ veya bu web sitesini KULLANAMAZSINIZ.

2. Şartların Değiştirilmesi


Bu Kullanım Koşulları Brion Vega tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu şekilde değiştirilmiş kullanım şartları, yayınlandıkları anda geçerli olurlar. Değişiklikler yayınlandıktan sonra web sitesini kullanmaya devam ederek, bu şekilde değiştirilmiş şartları kabul etmiş sayılırsınız. İlgili tüm koşul ve şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz önerilir. Brion Vega, web sitesinde ya da İçerikte herhangi bir zamanda, uyarı yapmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma ya da kullanımı durdurma hakkını saklı tutar. Brion Vega, sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin web sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

3. Gizlilik Politikası


Web sitesi aracılığıyla ya da web sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgiler, yalnızca Brion Vega’nın gizlilik politikası uyarınca kullanılacaktır ve bu kullanım şartları, sitede yayınlandığı şekliyle gizlilik politikasına tabidir.

4. Sorumluluğun Reddi


SİTEDEKİ TÜM İÇERİKLER VE KULLANICI İÇERİKLERİ (SINIRLAMA OLMAKSIZIN METİNLER, RESİMLER, GRAFİKLER, BAĞLANTILAR VE DİĞER MATERYALLER DAHİL) “OLDUĞU GİBİ” VE “KULLANIMA SUNULDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. BRİON VEGA VE BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, ORTAKLARI, LİSANS VERENLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, İŞBU BELGEYLE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA İHLALİ OLMADIĞINA YA DA BU WEB SİTESİ’NİN ÇALIŞMASI VEYA İÇERİĞİNE İLİŞKİN OLANLAR DAHİL, HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ BEYAN YA DA GARANTİYLE İLGİLİ SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDER. Brion Vega veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ve tedarikçileri (i) bu web sitesinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağı, (ii) web sitesinin kesintisiz, güncel, güvenli ya da hatasız olacağı veya (iii) web sitesinin kullanımından elde edilecek sonuçların (web sitesindeki bilgi ve materyaller dahil) doğru, tam, kesin, güvenilir ya da herhangi bir biçimde ihtiyaçlarınızı karşılayan sonuçlar olacağına yönelik hiçbir beyan ya da garantide bulunmaz. Brion Vega ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ve tedarikçilerinin Internet, ağ veya sunucu hizmetlerindeki kesintiler ya da ihmallere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve web sitesinin veya bunun kullanılmasını sağlayan hizmetlerin ya da Brion Vega tarafından gönderilen elektronik iletişimin virüs ya da diğer zararlı unsurlar içermediğine ilişkin bir garanti vermezler. Bu web sitesinden materyal yükleme ya da web sitesini kullanarak başka yollarla materyal ekleme ile ilgili riskler tamamen size aittir. Bu tür materyalin yüklenmesinden dolayı bilgisayar sisteminizde oluşabilecek her türlü hasar veya veri kaybı sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması


BRİON VEGA VEYA BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, ORTAKLARI, LİSANS VERENLERİ YA DA TEDARİKÇİLERİ, WEB SİTESİNİN, İÇERİĞİN VEYA KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANIMI, ERİŞİMİ VEYA KULLANILAMAMASI, ERİŞİLEMEMESİNDEN DOĞAN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI, DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇTA MEYDANA GELEN, CEZAİ, TESADÜFİ YA DA DİĞER HASARLARDAN, BU TÜR HASARLARIN DOĞRUDAN VE TAMAMEN BRİON VEGA’NIN SUİİSTİMALİ VEYA AĞIR İHMALİNDEN KAYNAKLANDIĞI DURUMLAR HARİÇ, BRİON VEGA BU TÜR HASAR OLASILIKLARI HAKKINDA ÖNCEDEN UYARILMIŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR KOŞULDA SORUMLU TUTULAMAZ. Yukarıdaki istisnalara veya sorumluluk sınırlandırmalarına veya yukarıda Bölüm 4′te açıklanan garanti sorumluluklarının reddiyle ilgili hükümlere izin verilmeyen bir ülke veya eyalette yaşıyorsanız, bu tür istisna ve sınırlamalardan, sadece kanunen izin verilmeyenler, sizin için geçerli olmayacaktır. Böyle bir durumda, bu tür istisnalar ve sınırlamalar, ilgili kanunun izin verdiği ölçüyle sınırlandırılacaktır.

6. Üçüncü Taraf İçerikleri/Yazılımları


Brion Vega, bu tür bir Internet kısayolu ister web sitesi tarafından, ister kullanım şartları uyarınca üçüncü taraflarca sağlanmış olsun, web sitesi ile Internet kısayolu aracılığıyla bağlantılı olabilecek hiçbir üçüncü taraf sitesinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Web sitemizden bir başka web sitesine verilebilecek hiçbir bağlantı o web sitesinin onaylanması anlamına gelmez ve bağlantısı verilen web sitesinin doğruluğu, güncelliği ya da içeriğinin uygunluğu hakkında hiçbir hüküm ya da garantide bulunulmaz ve bunlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

7. Telif Hakkı ve Ticari Markalar


Brion Vega, bağlı şirketleri, iştirakleri ve/veya ortakları tarafından sağlanan İçerikle, web sitesini çalıştırmaya ve yayınlamaya yarayan yazılımla, verinin web sitesinde derlenişiyle ve web sitesinin düzeni, dizilişi ve düzenlenişiyle ilgili telif hakları ve tüm diğer mülkiyet hakları tamamen Brion Vega’ya ve/veya ortaklarına ya da lisans verenlerine aittir. Bu belgede, İçerik ile ilgili açık bir biçimde tanınmayan tüm haklar saklıdır.

8. Tazminat ve Sorumluluğun Kaldırılması


Brion Vega’yı, bağlı şirketlerini, iştiraklerini, ortaklarını ve tedarikçilerini ve her birinin ilgili müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını, hissedarlarını, yasal temsilcilerini, aracılarını, varislerini ve haleflerini, web sitesine yolladığınız ileti, içerik veya herhangi bir mesaj, veri ya da materyal veya başka herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden ya da kullanım şartlarının sizin tarafınızdan ihlalinden doğan her türlü hasar, yükümlülük, (makul avukat ücretleri, bilirkişi ücretleri ve yasal giderler dahil) masraf ve giderden zarar görmemesini sağlamak ve bunlar için tazmin etmekle yükümlüsünüz. Tarafınızdan gönderilen herhangi bir mesaj ya da Kullanıcı İçeriğinden doğan, herhangi bir şikayet ya da yasal işlem olması durumunda Brion Vega, kimliğinizi ve hakkınızda sahip olmuş olabileceği diğer her türlü bilgiyi ifşa etme hakkını saklı tutar.

9. Sitenin Kapatılması


Web sitesini ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkımız saklıdır. Web sitesine gönderilmiş olan herhangi bir İçeriğin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin depolanamaması ya da silinememesi ile ilgili hiçbir sorumluluk ya da yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

10. Brion Vega Ürünleri


Bu web sitesinde belirli bir ülkede (henüz) piyasada bulunmayan belirli Brion Vega ürünlerine ve hizmetlerine atıfta bulunulabilir. Bu tür referanslar, bu ürün ve hizmetlerin herhangi bir zamanda herhangi bir ülkede piyasaya çıkacağını garanti etmemekte ve bu anlama gelmemektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Brion Vega kuruluşuyla irtibata geçin.

11. 1995 Özel Menkul Değerler Dava Reformu Kanunu Çerçevesinde ‘Korunma’ İlkeleri:


Bu web sitesindeki bilgiler, Brion Vega faaliyetlerinin ve mali durumu ve sonuçlarına ve Brion Vega’nın bunlara ait plan ve hedeflerine ilişkin geleceğe dönük ifadeler içerebilir. Geleceğe yönelik ifadelerin gelecekteki performansların bir garantisi olmadığını ve gerçek sonuçların, bu tür geleceğe yönelik ifadelerde yer alanlardan maddi farklılıklar içerebileceğini bilginize sunarız. Geleceğe yönelik ifadeler arasında stratejimiz, satış büyüme tahminleri, gelecekteki EBITA ve maliyet tasarrufları, gelecekte görülebilecek gelişmeler ile gelecekte yapacağımız şirket alımları ve sermaye pozisyonumuzun sağlayacağı faydalar sayılabilir. Doğaları gereği, geleceğe yönelik ifadeler gelecekteki olay ve koşullara göre düzenlendiğinden belirli riskler ve belirsizlikler içerirler ve bu tür geleceğe yönelik ifadelerde açıkça ya da örtülü olarak beyan edilen sonuçlar ve gelişmeler ile gerçek sonuçlar ve gelişmeler arasında maddi farklılıklar bulunabilir. Geleceğe yönelik ifadeler, diğer faktörlerin yanısıra, yerel ve global ekonomik ve işletme koşulları, stratejimizin başarıyla uygulanması, satın alacağımız şirketleri tespit edebilme, alımları gerçekleştirebilme ve bunları mevcut işimize entegre edebilme kabiliyetimiz, mevcut ve yeni ürünlerimizle ilgili tüketici tercihleri, yeni ürünler geliştirme ve pazarlama kabiliyetimiz, bu stratejilerin faydalarını gerçekleştirebilme kabiliyetimiz, devlet kurumlarının ve yetkili mercilerin politika ve eylemleri, mevzuattaki değişimler ve rekabetin etkileri gibi kontrolümüzde olmayan çeşitli faktörlere tabidir. Sonuç olarak, gelecekte elde edeceğimiz gerçek sonuçlar, bu tür geleceğe yönelik ifadelerde yer alan planlardan, hedeflerden ve beklentilerden maddi olarak farklı olabilir. Tarafımızdan ya da bizim adımıza yapılan tüm geleceğe yönelik ifadeler, sadece açıklandıkları zaman için geçerlidir. Beklentilerimizdeki değişmeler veya ifadelerin dayandırıldığı olaylar, koşullar ve şartlar ile ilgili olarak geleceğe yönelik ifadelerimizi güncellemeyi taahhüt etmiyoruz.

12. Bölünebilirlik


Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13. Feragat Yasağı


Brion Vega tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Brion Vega’nın bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez. Brion Vega tarafından herhangi bir ödeme tahsil edilmesi ya da herhangi bir kişinin Brion Vega’nın eylemlerine güvenmesi, bu kullanım koşullarından feragat edilmesi anlamına gelmez. Sadece Brion Vega‘nın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname yasal olarak geçerlidir. “TARAFLAR, İŞBU ANLAŞMADAN KAYNAKLANAN TÜM HUSUSLARLA İLGİLİ OLARAK TARAF OLABİLECEKLERİ HER TÜR DAVA VEYA DURUŞMALARDA (KARŞI DAVALAR DAHİL) JÜRİ KARŞISINDA YARGILAMA HAKLARINDAN GAYRİKABİLİ RÜCU İŞBURADA FERAGAT EDERLER.”

14. Başlıklar


Kullanım şartlarının bölümlerinin başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve kullanım şartlarının bir parçası olarak değerlendirilmeyecek veya anlamını ya da yorumunu hiçbir şekilde etkilemeyeceklerdir. Web sitemize katıldığınız için teşekkür ederiz.