Ücretsiz Keşif

Gizlilik

Gizlilik ve Veri Güvenliği


Brion Vega’da gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensiptir. Aşağıda, kişisel bilgilerinizi korumak için kullandığımız yönergeler açıklanmaktadır. Lütfen bunları dikkatle okuyunuz. Müşteri, aşağıda belirtilen koşullar altında, Brion Vega’nın kişisel verilerini kullanmasına izin vermeyi kabul eder…”

Brion Vega’nın Gizlilik İlkesi


Brion Vega gizlilik hakkınıza saygı gösterir. Dünya çapındaki işleyişimiz genelinde kişisel bilgilerinizi yalnızca belirlenen amaçlar için toplar, depolar ve kullanırız. Bilgilerinizi, size destek vermek ve sizinle ilişkilerimizi geliştirmek için kullanırız. Örneğin siparişlerinizi işleme koymak, servis ve destek sağlamak, sizinle ürün tanıtımı, servis ve şirket haberleri ve tekliflerini paylaşmak için kullanırız. Kişisel bilgileriniz açıklanmaz. Kişisel bilgilerinizi sizin izninizi alarak, yasaların gereklerine uygun olarak ya da Brion Vega’yı, müşterilerini veya kamuyu korumak amacıyla Brion Vega dışındaki kuruluşlarla veya Brion Vega’nın size karşı yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olan şirketlerle ve yalnızca Brion Vega’nın gizliliğinizi ve verilerinizi koruma taahhüdünü paylaşan iş ortaklarıyla paylaşırız. Gizlilik konusundaki sorularınız veya endişelerinizle ilgili olarak istediğiniz zaman Brion Vega’ya başvurabilirsiniz. İstediğiniz zaman, bize verdiğiniz kişisel verileri görmeyi talep edebilir ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini isteyebilirsiniz. Biz, uygun tedbirler ve süreci kullanarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için çalışırız.

Brion Vega’nın Sizin Hakkınızda Topladığı Bilgiler


Brion Vega yalnızca belirli türlerde kişisel bilgiler talep eder. Sizden, sipariş ve servis işlemleriniz, site ziyaretlerinizin geliştirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, müşteri hizmetleri ve teknik konularda destek verilmesi, ya da ziyaretiniz sonrası işlemlerinizin takibine olanak verecek bilgileri sağlamanız istenir. Brion Vega sizden bilgilerinizi ancak;

- Ürünler ve/veya servisler hakkında bilgi isteme;
- Çevrimiçi bir ankette geri bildirim sağlama;
- Yetkili satıcılarımıza yönelik promosyon tekliflerine katılma; veya
- Bültene veya posta listesine abone olma durumunda alabilir.
- Internet üzerinden veya telefonla destek talebinde bulunun;

Yukarıdaki durumlardan her birinde, adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, mesleğinizi, sektörünüzü; tercihleriniz, müşteri ve servis etiketi numarası, servis geçmişi, başvurular gibi işlem bilgilerinizi ve bilgi isteğinizi işlemek ya da servis veya tekliflere kaydınızı ya da aboneliğinizi yapmak için gereken diğer bilgileri vermenizi talep edebiliriz.

Brion Vega Kişisel Bilgilerinizi Yalnızca Belirli Amaçlarla Kullanır


Sağladığınız bilgiler gizli tutulur ve aşağıdaki genel amaçlarla veya ilgili yasalarca belirlenen diğer meşru amaçlarla toplanır ve işlenir. Kişisel bilgilerinizi yetkili satıcılarımıza ve Brion Vega’nın veya yetkili satıcılarının servis sağlayıcılarına aktarmak da dahil olmak üzere,

- Ürün veya hizmetlere yönelik isteklerinizi işlemek amacıyla
- Başka bilgi isteklerini karşılamak amacıyla
- Ürünlerimizi ve servislerimizi geliştirmek amacıyla
- Sizinle bağlantı kurmak amacıyla; ve
- Reklamları ve içeriği özelleştirmek amacıyla.


Brion Vega’nın Kişisel Bilgilerinizi Paylaştığı Durumlar


Bilgileriniz Brion Vega’nın Servis Sağlayıcıları, Brion Vega ürün ve servislerinin yetkili satıcıları ve pazarlama alt yüklenimcileri gibi diğer Brion Vega kuruluşları, aracıları veya Brion Vega için servisleri gerçekleştiren yüklenimcilerle paylaşılabilir. Böyle durumlarda, Brion Vega bilgilerin yalnızca söz konusu tarafların Brion Vega için gerçekleştireceği işlevlerle bağlantılı olarak ya da Brion Vega ürün veya servisleriyle ilgili satışlar veya servis tedariki amacıyla kullanılacağını ve bu tür bütün bilgilerin gizli bilgi olarak işlem göreceğini garanti altına almayı taahhüt eder. Brion Vega her bölgenin yasaları veya resmi makamları tarafından istendiğinde veya zorunlu tutulduğunda ya da yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel bilgilerinizi ilgili yasaların gerektirdiği veya zorunlu tuttuğu ölçüde açıklar.

Brion Vega Kişisel Bilgilerinizi İzniniz Olmadan Pazarlama Amacıyla Kullanmaları İçin Dış Kuruluşlara Açıklamaz


Sizinle (ad, adres ve telefon numarası gibi) ya da ürün ve/veya servis isteğinizle ilgili kişisel bilgiler, sizin izniniz olmadan pazarlama veya teklifler için kullanılmak amacıyla hiçbir dış kuruluşa verilmez veya satılmaz. Kişisel bilgiler, yetkili satıcılara ve bu tür yetkili satıcıların Brion Vega ürün ve servislerini tedarikini desteklemek üzere onların servis sağlayıcılarına aktarılır.

Haklarınız


İsteğinize bağlı olarak ve makul bir süre içinde sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin türüyle, bu bilgileri tutma amaçlarımızla ve bu bilgilerin hangi alıcılara veya hangi alıcı türlerine verileceğiyle ilgili olarak size bilgi veririz. Söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı, eksik olduğu veya işlemin amaçlarına uygun olmadığı kanıtlanırsa, yazılı istekte bulunulduğunda ve makul bir süre içinde bu bilgileri düzeltir, siler ve/veya başka işlemlerde kullanılmasını engelleriz.

Ek Bilgiler


Bir cevap araması başlatmak veya ilgilendiğiniz Brion Vega ürün veya servisiyle ilgili e-posta gönderilmesini sağlamak için Brion Vega’nın bölgesel yetkili satıcısının veya onun servis sağlayıcısının sizinle bağlantı kurmasını istediyseniz, bizim onlara sizin bağlantı ayrıntılarınızı sağlamamız gerekir. Bu bilgiler Brion Vega tarafından diğer üçüncü taraflarla paylaşılmaz ve bölgesel yetkili satıcıya veya onun servis sağlayıcısına sadece sizinle bağlantı kurabilmelerini sağlamak için iletilir. Sizden alınan kişisel veriler tüm ilgili yasalara uygun ve Brion Vega’nın gizlilik ilkesiyle uyumlu olarak tutulur ve işlenir.